PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2023,
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
——

Kính thưa …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã
Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Như các bác, các đồng chí đã biết, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, là năm bản lề trong thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vừa qua Đảng bộ cũng đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tới đây sẽ là tổng kết công tác năm 2023 của Đảng bộ. Rất vui mừng thông báo với các đồng

Phát biểu bế mạc (kết luận) hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2023

PHÁT BIỂU
BẾ MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
——–

Kính thưa…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị!
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 20224 đã cơ bản hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
Tại hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã tích cực thảo luận và tham gia nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Các ý kiến về cơ bản đã nhất trí cao với dự thảo báo cáo, đồng thời phân tích, bổ sung làm rõ và tham gia nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực, đặc biệt là những hạn chế, yếu kém và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ. Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023,
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
——————————–

Kính thưa……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban MTTQ xã.
Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Như các bác, các đồng chí đã biết, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vừa qua Đảng bộ cũng đã tổ chức sơ kết giữa

Phát biểu bế mạc (kết luận) hội nghị tổng kết quốc phòng an ninh năm 2023

PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị tổng kết công tác công tác quốc phòng an ninh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 đã cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2023, những hạn chế cần khắc phục, đồng thời thảo luận, làm sâu sắc thêm những nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2024. Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng năm 2024.

Phát biểu tổng kết công tác phụ nữ năm 2023

PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2023,
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
———————–

Kính thưa …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội Liên hiệp phụ nữ xã
Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.