Phát biểu của lãnh đạo tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Trường trung học cơ sở)

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠOĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ
Tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam
của Trường trung học cơ sở
(20/11/1982- 20/11/2022)
——

Kính thưa……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý!
Kính thưa các nhà giáo lão thành.
Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến.
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dântrong xã đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2022, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường trung học cơ sở, một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo, nhân viên đã dày công vun đắp sự nghiệp trồng người cao quý.
Thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ xã, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý; các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường lời thăm hỏi và lời chúc mừng nồng nhiệt. Chúc buổi Lễ thành công tốt đẹp.
Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!
Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến.
………..là vùng đất với bề dày truyền thống, với những dòng họ nổi tiếng văn hóa, hiếu học. Chúng ta cũng là nơi nuôi dưỡng, thắp sáng nhiều nhân tài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong những năm đổi mới, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát huy nhân tố văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Phát biểu của lãnh đạo tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Trường tiểu học)

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠOĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ
Tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam của Trường Tiểu học
(20/11/1982- 20/11/2022)
——

Kính thưa……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý!
Kính thưa các nhà giáo lão thành.
Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến.
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dântrong xã đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2022, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường tiểu học, một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo, nhân viên đã dày công vun đắp sự nghiệp trồng người cao quý.
Thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ xã, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý; các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường lời thăm hỏi và lời chúc mừng nồng nhiệt. Chúc buổi Lễ thành công tốt đẹp.

Phát biểu của lãnh đạo tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Trường mầm non)

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ
Tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam của Trường mầm non
(20/11/1982- 20/11/2022)
——

Kính thưa……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý!
Kính thưa các nhà giáo lão thành.
Thưa các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh thân mến.
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dântrong xã đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2022, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường mầm non, một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo, nhân viên đã dày công vun đắp sự nghiệp trồng người cao quý.
Thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ xã, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý; các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường lời thăm hỏi và lời chúc mừng nồng nhiệt. Chúc buổi Lễ thành công tốt đẹp.

BÁO CÁO TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 23 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

ĐẢNG BỘ ……………………
ĐẢNG ỦY XÃ…………
*
Số – BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày /9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng ủy xã….báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH THỜI ĐIÊM TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW

Phát biểu của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tại hội nghị cán bộ, viên chức trường học năm học 2022 – 2023

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY – UBND XÃ
TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022 – 2023
————————-

Kính thưa đồng chí…………………….Trưởng phòng GD-ĐT huyện.
Kính thưa đồng chí…………………….Chủ tịch LĐLD huyện.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay, Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường ……….. tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022 – 2023, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; đồng thời, vận động để mỗi đoàn viên công đoàn phát huy bản chất, truyền thống, không ngừng nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
Tới dự hội nghị, thay mặt lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên nhà trường lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. chúc hội nghị thành công.