Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã (phường, thị trấn) nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ XÃ…………….
LẦN THỨ…NHIỆM KỲ 2020 – 2025
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2020
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA…… NHIỆM KỲ 2015 – 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
———–

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ….nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 Ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ có 05 đồng chí, bầu Bí thư Đảng bộ, 02 Phó Bí thư Đảng bộ, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Trong nhiệm kỳ có 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Đảng ủy có tờ trình và đã tiến hành quy trình công tác nhân sự, được BTV Huyện ủy chỉ định bổ sung 02 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến cuối nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng bộ xã có 15 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí.
Nhiệm kỳ qua thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sau một nhiệm kỳ công tác, Ban Chấp hành Đảng ủy kiểm điểm trước Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

ĐẢNG BỘ XÃ…………….
CHI ỦY CHI BỘ……………..
*
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2022
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA CHI ỦY NHIỆM KỲ 2017 – 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2022
—–

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ. Nhiệm kỳ qua thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi ủy chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Sau một nhiệm kỳ công tác, Chi ủy kiểm điểm trước Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ XÃ…………….
NHIỆM KỲ 2020 – 2029
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA ….NHIỆM KỲ 2015 – 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ….NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—–

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ…..nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen.

Đề cương báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm tại Đại hội Đảng bộ xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ, BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—————

Khái quát tình hình chung của địa phương, bối cảnh (những thuận lợi và khó khăn) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Trạm y tế nhiệm kỳ 2020 – 2022

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY TẠI
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRẠM Y TẾ NHIỆM KỲ 2020– 2022
————————

Kính thưa……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện, Kế hoạch số -KH/ĐU ngày tháng năm 2019 của Đảng ủy về Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, hôm nay Chi bộ Trạm y tế xã tổ chức Đại hội lần thứ …. nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Tới dự Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và 02 ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội, cũng như thực tiễn theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ, tôi đồng tình nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trạm y tế trong nhiệm kỳ vừa qua. Nổi bật đó là: