Nhận viết bài theo yêu cầu

Chúng tôi nhận viết bài theo yêu cầu và đơn đặt hàng của quý khách 24/24h hàng ngày với giá thỏa thuận (giá cả dựa trên yêu cầu về nội dung, thời gian, tư liệu cung cấp và thể loại bài viết theo yêu cầu: Luận văn thạc sĩ, đại học, đề án, tiểu luận, tham luận, bài phát biểu, báo cáo, thông báo kết luận……).