Phát biểu của lãnh đạo Đảng ủy tại Kỳ họp giữa năm 2022

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
TẠI KỲ HỌP GIỮA NĂM 2022
HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các vị đại biểu HĐND xã.
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự khai mạc kỳ hợ thứ…,kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã dự và phát biểu với HĐND xã tại kỳ họp, tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý và các đại biểu HĐND xã lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc kỳ họp thành công.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các vị đại biểu HĐND xã.
Kỳ họp thứ giữa năm 2022 xã là kỳ họp có nội dung rất quan trọng, trên cơ sở nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối

Phát biểu bế mạc kỳ họp giữa năm 2022

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP GIỮA NĂM 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————
Kính thưa ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu khách quý.
Thưa các vị đại biểu HĐND xã.
Thưa toàn thể nhân dân.
Sau thời gian một ngày làm việc tích cực, tâm huyết với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND xã; sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND xã, các cơ quan, đơn vị, các ngành hữu quan. Kỳ họp thứ ….. (Kỳ họp giữa năm 2022), HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân xã, chủ tọa kỳ họp, Tôi ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả, nghiêm túc của các cơ quan liên quan trong chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp này.

Phát biểu khai mạc kỳ họp giữa năm 2022

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP GIỮA NĂM 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————

Kính thưa ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu khách quý.
Thưa các vị đại biểu HĐND xã.
Thưa toàn thể nhân dân.
Thực hiện Nghị quyết HĐND xã về các kỳ họp thường lệ năm 2022, được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện, hôm nay HĐND xã long trọng tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ ….. (kỳ họp giữa năm 2022).
Thay mặt Thường trực HĐND xã, Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND và toàn thể nhân dân trong xã lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý.
Thưa các vị đại biểu HĐND xã.
Thưa toàn thể nhân dân.
6 tháng đầu năm 2022, thực hiện nghị quyết HĐND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covd19 diễn biến rất phức tạp, có thời điểm sau tết nguyên đán, số ca mắc Covid19 tăng cao, làm công tác phòng chống dịch gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp từ sau khi cuộc chiến tranh Nga – Ucraina xảy ra đã tác động sâu sắc đến tình hình trong nước, giá các mặt hàng vật tư, nguyên liệu tăng cao…cùng với đó tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường. Tất cả các yếu tố đó đã tác động rất sâu sắc đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, cũng như sản xuất, thu nhập và đời sống của nhân dân.

Báo cáo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

ĐẢNG BỘ ………..…………….
CHI ỦY CHI BỘ……………..
*
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020 – 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 – 2025
—–

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ …….thực hiện trong điều kiện có nhiều thuận lợi như: Chi bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, mối quan hệ giữa đảng với nhân dân được tăng cường.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ có nhiều khó khăn, thách thức: Dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Tình hình tai tệ nạn xã hội còn tiềm ấn nhân tố phức tạp…
Trong bối cảnh đó, Ch ủy Chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, đề ra các biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra, cụ thể như sau:

Báo cáo tổng kết chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025

ĐẢNG BỘ ………..…………….
CHI ỦY CHI BỘ……………..
*
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020 – 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 – 2025
—–

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ …….thực hiện trong điều kiện có nhiều thuận lợi như: Chi bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, mối quan hệ giữa đảng với nhân dân được tăng cường.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ có nhiều khó khăn, thách thức: Dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Tình hình tai tệ nạn xã hội còn tiềm ấn nhân tố phức tạp…
Trong bối cảnh đó, Ch ủy Chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, đề ra các biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra, cụ thể như sau: