Phát biểu của lãnh đạo Đảng ủy tại hội nghị cán bộ, viên chức trường học năm 2023 – 2024

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY – UBND XÃ
TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024
————————-

Kính thưa đồng chí…………………….- Phó Chủ tịch LĐLD huyện.
Kính thưa đồng chí……………………..- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023 – 2024 của Trường………. Tới dự hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên nhà trường lời kính chúc sức khỏe, hạnh phuc. Chúc hội nghị thành công.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên internet

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………..
ĐẢNG ỦY XÃ ………………..
*
Số ……….- BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày … tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW
ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet
—–

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày /9/2023 của Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet, Đảng ủy xã…………. báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

Báo cáo tổng kết kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND từ khi Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành, ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ……………………

Số: /BC-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết kết quả thực hiện tiếp xúc cử tri
của đại biểu Hội đồng nhân dân xã (từ sau khi Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành,
ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023)
—–

Thực hiện văn bản số HĐND-VP ngày….tháng 9 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc báo cáo tổng kết kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã từ khi Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành, ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023, Hội đồng nhân dân xã…….báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Báo cáo chuyên đề: Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 9 năm 2023
BÁO CÁO
Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ chịu trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách
—-

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày tháng 9 năm 2023 của Huyện ủy về việc xây dựng báo cáo chuyên đề: Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ chịu trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách, Ban Thường vụ Đảng ủy xã…………….. báo cáo cụ thể như sau:

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024 TRƯỜNG TIỂU HỌC

Bài phát biểu của lãnh đạo đảng ủy
tại Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024
Tại Trường Tiểu học
——————————

Kính thưa……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh thân mến.
Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của hàng triệu thầy giáo, cô giáo và học sinh trên mọi miền Tổ quốc bước vào năm học mới, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 của thầy và trò trường tiểu học xã nhà, một mái trường với bề dày thành tích trong sự nghiệp trong sự nghiệp giáo dục.
Thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể của xã, Tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các cán bộ quản lý, các cô giáo, các bậc phụ huynh và các cháu học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh đạt những kết quả xuất sắc trong năm học 2023 – 2024.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh thân mến.
Tôi rất vui mừng và đánh giá cao với những kết quả quan trọng mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua và trong công tác chuẩn bị cho năm học 2023 – 2024. Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò, nhà trường đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác dạy và học.