Bài phát biểu tại Đại hội Hội cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 – 2027

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
TẠI ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
———————-

Kính thưa:………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Kính thưa đoàn chủ tịch Đại hội!
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội.
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, cùng với nhân dân cả nước vừa phát triển kinh tế xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027, sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã nhà.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. (hoan hô)

Tham luận của Bí thư chi đoàn tại Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027

THAM LUẬN CỦA BÍ THƯ CHI ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2022 – 2027 (VỚI CHỦ ĐỀ PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH TÌNH NGUYỆN, TẬP HỢP THU HÚT ĐOÀN VIÊN, THANH VIÊN VÀO CÁC PHONG TRÀO, NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Ở ĐỊA PHƯƠNG)
———————————-

Kính thưa……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Được sự đồng ý và giới thiệu của Đoàn Chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên cho phép tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Tôi đồng tình nhất trí cao với báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa….trình Đại hội. Các báo cáo có kết cấu khoa học, lo gich, dung lượng phù hợp, nhận định, đánh giá sâu sắc, đã làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác đoàn và thanh thiếu niên nhi đồng nhiệm kỳ qua, những hạn chế, tồn tại, trên cơ sở đó đã đề ra được những mục tiêu cơ bản, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề: Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tập hợp thu hút đoàn viên vào các phong trào nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bài phát biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã nhiệm kỳ 2022 – 2027

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027
———————————-

Kính thưa……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Trong không khí vui mừng phấn khởi của hàng triệu đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hôm nay, Tôi rất vui mừng tới Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Tới dự Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực và có nhiều cống hiến vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đặc biệt từ khi có Đảng ta lãnh đạo, được Đảng, Bác Hồ hết lòng chăm lo, dìu dắt, lớp lớp thanh niên đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu, hy sinh làm nên những chiến công và thành tích huy hoàng, cùng toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 của Hội cựu giáo chức

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI CỰU GIÁO CHỨC
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, hôm nay Hội cựu giáo chức xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự và phát biểu với với hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết công tác hội năm 2021, các ý kiến thảo luận tại hội nghị, cũng như quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong năm 2021, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Hội cựu giáo chức huyện, tôi cơ bản, đồng tình nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác năm 2021 của Hội cựu giáo chức xã, ở đây tôi nhấn mạnh mấy điểm chính sau:
Như các đồng chí đã biết, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội cựu cựu giáo chức huyện, của Đảng ủy, UBND xã, Hội cựu giáo chức xã đã chủ động và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội năm 2021, trong đó nổi bật: