PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024 TẠI TRƯỜNG MẦM NON

Bài phát biểu
của lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã
tại Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024
(Trường mầm non)
——————————

Kính thưa……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các cô giáo, các cháu học sinh thân mến.
Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của hàng triệu thầy giáo, cô giáo và học sinh trên mọi miền Tổ quốc bước vào năm học mới, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 của thầy và trò trường mầm non xã nhà.
Thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể của xã, Tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các cán bộ quản lý, các cô giáo, các bậc phụ huynh và các cháu học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các cô giáo, các cháu học sinh đạt những kết quả xuất sắc trong năm học 2023 – 2024.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các cô giáo, các bậc phụ huynh và các cháu học sinh thân mến.
Tôi rất vui mừng và đánh giá cao với những kết quả quan trọng mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua và trong công tác chuẩn bị cho năm học 2023 – 2024.

BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ……………………

Số: /BC-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày tháng …….năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân của Hội đồng nhân dân xã………….
—–

Thực hiện Kế hoạch số /KH-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổng kết thi hành Luật hoạt động Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân xã…….báo cáo kết quả thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Hội đồng nhân dân xã đã làm tốt công tác tổ chức, quán triệt, triển khai và phổ biến Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân xã có nhiều đổi mới trong thực hiện chức năng giám sát. Việc xem xét báo cáo tại các kỳ họp được thực hiện theo hướng nội dung tài liệu được gửi trước

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TẠI NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023

PHÁT BIỂU
CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY TẠI
NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH QUỐC NĂM 2023
————

Kính thưa…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể nhân dân
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng 78 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 78 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023), hôm nay tôi rất vui mừng tới dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, một sự kiện chính trị, hoạt động quan trọng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã tôi xin trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí và toàn thể nhân dân về dự ngày hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc ngày hội thành công tốt đẹp.

PHÁT BIỂU BẾ MẠC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023

PHÁT BIỂU BẾ MẠC
NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH QUỐC NĂM 2023
———

Kính thưa…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 đã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, vui tươi và phấn khởi, khẳng định sự đồng lòng, nhất trí của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại ngày hội các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; trao đổi những kinh nghiệm hay, biểu dương, khen thưởng nhân rộng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, thống nhất về quan điểm, nhận thức và các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thường xuyên, quyết liệt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

PHÁT BIỂU KHAI MẠC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023
———–

Kính thưa…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể nhân dân.
Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, 78 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023). Được sự đồng ý của Thường trực Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, hôm nay Ủy ban nhân dân xã tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí và đại diện các tầng lớp nhân dân về dự ngày hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc ngày hội thành công rực rỡ.