CHÚNG TÔI NHẬN VIẾT LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN, LỊCH SỬ NGÀNH, LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG THEO GIÁ THỎA THUẬN TỪ 5 -10 TRIỆU ĐỒNG/CUỐN, ĐẢM BẢO NỘI DUNG, NGHIỆM THU BÀN GIAO VÀ NHẬN TIỀN

Nội dung