Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023,
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
——————————–

Kính thưa……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban MTTQ xã.
Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Như các bác, các đồng chí đã biết, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vừa qua Đảng bộ cũng đã tổ chức sơ kết giữa

Phát biểu bế mạc (kết luận) hội nghị tổng kết quốc phòng an ninh năm 2023

PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị tổng kết công tác công tác quốc phòng an ninh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 đã cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2023, những hạn chế cần khắc phục, đồng thời thảo luận, làm sâu sắc thêm những nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2024. Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng năm 2024.

Phát biểu tổng kết công tác phụ nữ năm 2023

PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2023,
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
———————–

Kính thưa …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội Liên hiệp phụ nữ xã
Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Phát biểu tổng kết hội cựu chiến binh năm 2023

PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH NĂM 2023, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
———

Kính thưa…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể Đại hội.
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội Cựu chiến binh xã
Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ……….
*
Số -BC/ĐU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*—–

…………., ngày ….. tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
Của tập thể lãnh đạo UBND xã
Năm 2023
—-

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã …………kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
A. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
I. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện Quy chế làm việc
Năm 2023 Tập thể lãnh đạo UBND xã nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc (bổ sung, sửa đổi). Quy định rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND, từng thành viên Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND. Quy chế làm việc thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tập thể lãnh đạo UBND xã đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các đồng chí uỷ viên ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đã phát huy được sức mạnh tập thể và vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân thành viên UBND.