Báo cáo kết quả chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025

ĐẢNG BỘ HUYỆN…….
ĐẢNG ỦY XÃ…………….
*
Số -BC/HU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lập Thạch, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
nhiệm kỳ 2022 – 2025
—–

Thực hiện Kế hoạch số …..-KH/HU ngày …./…./2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, cụ thể như sau:

Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại trường trung học cơ sở

Bài phát biểu
của lãnh đạo địa phương tại Lễ khai giảng
năm học 2022 – 2023 (Trường trung học cơ sở)
——————————

Kính thưa……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh và các cháu học sinh thân mến.
Hôm nay, trong một ngày rất đặc biệt,Tôi rất vui mừng tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023 của thầy và trò Trường trung học cơ sở xã nhà. Ngày đặc biệt bởi vì hôm nay cùng với hàng triệu thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc hân hoan bước vào năm học mới, ngày khai giảng năm học này đánh dấu cuộc sống bình thường mới với ngành giáo dục, cũng như thầy và trò trường trung học cơ sở sau hơn 2 năm chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với rất nhiều khó khăn và thách thức.
Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể của xã gửi tới các quý vị đại biểu, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, các bậc phụ huynh, các cháu học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc nhà trường năm học mới với nhiều thắng lợi mới.

bài phát biểu khai giảng năm học mới 2022 – 2023 Trường Tiểu học

Bài phát biểu
của lãnh đạo địa phương tại Lễ khai giảng
năm học 2022 – 2023 (Trường Tiểu học)
——————————

Kính thưa……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh và các cháu học sinh thân mến.
Hôm nay, trong một ngày rất đặc biệt,Tôi rất vui mừng tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023 của thầy và trò Trường tiểu học xã nhà. Ngày đặc biệt bởi vì hôm nay cùng với hàng triệu thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc hân hoan bước vào năm học mới, ngày khai giảng năm học này đánh dấu cuộc sống bình thường mới với ngành giáo dục, cũng như thầy và trò trường tiểu học sau hơn 2 năm chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với rất nhiều khó khăn và thách thức.
Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể của xã gửi tới các quý vị đại biểu, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, các bậc phụ huynh, các cháu học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc nhà trường năm học mới với nhiều thắng lợi mới.

Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2022 – 2023 Trường mầm non

Bài phát biểu
của lãnh đạo địa phương tại Lễ khai giảng
năm học 2022 – 2023 (Trường mầm non)
——————————

Kính thưa……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh và các cháu học sinh thân mến.
Hôm nay, trong một ngày rất đặc biệt,Tôi rất vui mừng tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023 của cô và trò Trường mầm non xã nhà. Ngày đặc biệt bởi vì hôm nay cùng với hàng triệu thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc hân hoan bước vào năm học mới, ngày khai giảng năm học này đánh dấu cuộc sống bình thường mới với ngành giáo dục, cũng như cô và trò trường mầm non sau hơn 2 năm chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với rất nhiều khó khăn và thách thức.
Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể của xã gửi tới các quý vị đại biểu, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, các bậc phụ huynh, các cháu học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc nhà trường năm học mới với nhiều thắng lợi mới.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn

LĐLĐ HUYỆN………………..
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ……….
*
Số /BC- CĐCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT 10 NĂM LUẬT CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
——————————–

Thực hiện Kế hoạch số /KH-LĐLĐ ngày tháng năm 2022 của LĐLĐ huyện về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật công đoàn Việt Nam. Công đoàn cơ sở ………báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật công đoàn Việt Nam, cụ thể như sau:
I. VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NĂM 2012.
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
Thực hiện Luật công đoàn Việt Nam, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở….đã chủ động tham mưu cho cấp ủỷ, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật công đoàn và các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương. Định kỳ hàng năm tham mưu cấp ủy, chính quyền sơ kết việc thực hiện Luật công đoàn, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm triển khai thực hiện tốt Luật công đoàn.
2. Việc quán triệt Luật công đoàn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.
Tổ chức công đoàn đã thường xuyên quan tâm việc quán triệt Luật công đoàn Việt Nam năm 2012 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông