Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ HUYỆN…………….
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày …. tháng 01 năm 2023
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—-

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2015) và tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy xã báo cáo cụ thể như sau:
Xã ……………nằm ở phía……của huyện……………… Xã có tổng diện tích tự nhiên ……ha, dân số có…..hộ với………nhân khẩu, sinh sống…..thôn dân cư, trong đó….% là người Kinh, còn lại là các dân tộc thiểu số như……Đảng bộ xã có……đảng viên, hiện đang sinh hoạt đảng ở…..chi bộ, trong đó đảng viên chính thức……đồng chí, đảng viên dự bị…..đồng chí. Có…..đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên.
Những thuận lợi, khó khăn chủ yếu tác động đến công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025
* Thuận lợi:
– Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp trên đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế….về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tạo thuận lợi cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác hội người cao tuổi năm 2023

PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2023, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
———

Kính thưa…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể Đại hội.
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội người cao tuổi xã
Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Phát biểu tổng kết công tác hội cựu giáo chức năm 2023

PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI CỰU GIÁO CHỨC NĂM 2023,
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
——

Kính thưa …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội cựu giáo chức xã
Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2023

PHÁT BIỂU
KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2023
——————————–

Kính thưa đ/c ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Thực hiện Chương trình công tác, hôm nay UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thay mặt lãnh đạo UBND xã, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Như các đồng chí đã biết, năm 2023 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện, cũng là năm tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh, xung đột vũ trang cục bộ xảy ra ở nhiều nơi, tạo ra những thách thức và tác động sâu sắc đến việc thực

Phát biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2024 – 2029

BÀI PHÁT BIỂU
CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG
TẠI ĐẠI HỘI MTTQ XÃ NHIỆM KỲ 2024 – 2029
————————-

Kính thưa ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Kính thưa đoàn chủ tịch Đại hội!
Thưa các vị đại biểu kháchquý!
Thưa toàn thể Đại hội
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Đại hội MTTQ Việt Nam xã lần thứ X, đơn vị được Ủy ban MTTQ huyện chọn để chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2029.
Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã, Tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý và các đại biểu Đại hội lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.