Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”,

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010
của Ban Bí thư (khóa X) “Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm
văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”
—————-

Thực hiện Kế hoạch số ….-KH/HU, ngày …./4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) “Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, Đảng ủy xã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW trên địa bàn, cụ thể như sau:

Tham luận của Mặt trận Tổ quốc tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN CỦA CHỦ TỊCH MTTQ
TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỌ XÃ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——————-

Kính thưa các vị đại biểu khách quý
Thưa Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa 21 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 21. Tôi cũng rất tin tưởng Đảng bộ chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề: MTTQ xã với công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Tham luận của công đoàn tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023

THAM LUẬN
CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
———————

Kính thưa………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với ý kiến của đại biểu…..về tính khoa học, lô gic của dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình Đại hội. Để góp ý bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023 của Chi bộ, trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi tham luận với chủ đề: Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động, góp phần thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phát biểu tại Đại hội chi bộ công an nhiệm kỳ 2020 – 2022

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY TẠI
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG AN NHIỆM KỲ 2020 – 2022
————————

Kính thưa……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện, Kế hoạch số 22 -KH/ĐU ngày …. tháng … năm …. của Đảng ủy về Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, hôm nay Chi bộ công an tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ…..nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Tới dự Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và các ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội, cũng như thực tiễn theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ, tôi đồng tình nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ công an trong nhiệm kỳ vừa qua. Nổi bật đó là:

Tham luận của trưởng công an xã tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
CỦA Đ/C TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——————–

Kính thưa……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa 15 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 15. Tôi cũng rất tin tưởng Đảng bộ chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề: Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia củng cố quốc phòng an ninh vững chắc để phát triển kinh tế xã hội.