Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI

ĐẢNG BỘ HUYỆN
ĐẢNG ỦY XÃ…………….
*
Số – BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013
của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
—–

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Đảng ủy xã………báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:

Loại file : word số trang : 11 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thành công, bạn gọi số máy 0941.404.792, hoặc kết bạn Zalo số 0941.404.792 để được hỗ trợ gửi tài liệu theo yêu cầu

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN
ĐẢNG ỦY XÃ…………….
*
Số – BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013
của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
—–

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Đảng ủy xã………báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:

Các bài viết liên quan