Bài phát biểu khai mạc kỳ họp cuối năm 2021 (kỳ họp thường lệ) HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2021
HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————

Kính thưa………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kính thưa chủ tọa kỳ họp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các vị đại biểu HĐND xã.
Thực hiện chương trình hoạt động của HĐND xã năm 2021, hôm nay HĐND xã khóa …. nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ….. (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Thay mặt Thường trực HĐND xã, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, các đại biểu HĐND xã đã đến dự kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong xã lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt dẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các vị đại biểu HĐND xã.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị của đất nước, là năm diện ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 của nhiều tổ chức tổ chức chính trị xã hội, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội hóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhưng cũng là năm dịch Covid19 tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp trên địa bàn cả nước trong đó có tỉnh….., huyện……và địa phương, đã tác động sâu sắc đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đời sống các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt

Kế hoạch năm 2022 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ ……………………………
CHI BỘ: ………………………………………….
* ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày tháng năm 2022

KẾ HOẠCH
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Năm 2022)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..
Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………..
1. Nội dung:
– Về tư tưởng chính trị:
+ Nghiêm túc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Viết và nộp bài thu hoạch, xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
+ Nghiêm túc học tập, quán triệt, tự nghiên cứu để nhận diện sâu sắc và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

Kế hoạch toàn khóa (2021 – 2025) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ …………………….
CHI BỘ: ………………………………………….
* ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(toàn khóa)

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………….
Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………
1. Nội dung:
– Về tư tưởng chính trị:
+ Nghiêm túc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Viết và nộp bài thu hoạch, xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
+ Nghiêm túc học tập, quán triệt, tự nghiên cứu để nhận diện sâu sắc và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

Phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết công tác an ninh quốc phòng năm 2021

PHÁT BIỂU
KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2021
——————————–

Kính thưa đ/c ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Trong bối cảnh nhân dân cả nước đang nỗ lực, cố gắng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, hôm nay UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thay mặt lãnh đạo UBND xã, tôi gửi tới các quý vị đại biểu và các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!

Phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết công tác an ninh quốc phòng năm 2021

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị tổng kết công tác công tác quốc phòng an ninh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về những kết quả đã đạt được của UBND xã trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2021, những hạn chế cần khắc phục, đồng thời thảo luận, làm sâu sắc thêm những nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2022. Thay mặt lãnh đạo UBND xã tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Như các đồng chí đã biết, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cũng là năm tình hình dịch bệnh Covd19 diễn biến phức tạp, tác động rất sâu sắc đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có