Chương trình hành động của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2016 – 2021
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chương trình hành động của Chủ tịch Hội nông dân ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ)
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chương trình hành động của Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH) HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chương trình hành động của Chủ tịch UBND xã ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND XÃ
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã với tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số….tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ….. xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

chương trình hành động của chủ tịch Hội chữ thập đỏ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ, PHƯỜNG, TT
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ, PHƯỜNG, TT NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 206 , hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ ………phối hợp với Ủy ban nhân dân ….. tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND ……… nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tổ bầu cử số 1 ……….. tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại Tổ bầu cử số…………xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.