Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác hội cựu chiến binh năm 2020

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, TRIỂN KHAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH
——————————–

Kính thưa…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể Đại hội.
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội cựu chiến binh xã. Dự và phát biểu với hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết công tác hội năm 2020 và các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến phát biểu của lãnh đạo Hội CCB huyện, Tôi đồng tình nhất trí cao với những đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác hội năm 2020. Trong đó những kết quả nổi bật đó là:

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác hội nông dân năm 2020

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN NĂM 2020,
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
———————

Kính thưa ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội Nông dân xã. Dự và phát biểu với hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Phát biểu của Đảng ủy viên tại hội nghị tổng kết chi bộ năm 2020

PHÁT BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY VIÊN
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA CHI BỘ
———————

Kính ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hôm nay, theo sự phân công của BCH Đảng bộ, Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Chi bộ thôn……….. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹ
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết của chi bộ và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đặc biệt là quá trình theo dõi chỉ đạo các hoạt động của chi bộ theo sự phân công của Ban Chấp hành Đảng bộ, tôi nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2020, thể hiện ở các nội dung nổi bật đó là:

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã năm 2020

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………….
ĐẢNG ỦY XÃ…………………….
*
Số – BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ………
NĂM 2020

Căn cứ Hướng dẫn số ….-HD/BTCTW ngày …/…/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số …..-HD/TU ngày …/…/2019 của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số ….-HD/HU ngày …./…/2019 của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã nghiêm túc kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được.
1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ.
Ban chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc quán triệt, các chủ trương các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Năm 2020 đã tổ chức học tập, quán triệt Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 15/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020; Thông báo 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Ban Bí thư về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp , gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Thông báo kết luận số 160-TB/TW của ngày 17/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 14/2/2020 của bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 77-KL/TW

Phát biểu tại Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam nhiệm kỳ 2020 – 2025

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG
chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
Nhiệm kỳ 2020 – 2025
———-

Kính thưa đoàn chủ tịch Đại hội!
Kính thưa……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Thưa toàn thể Đại hội!
Hoà trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự với Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã, tôi xin gửi tới đại hội lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.Chúc Đại hội thành công.