Phát biểu của lãnh đạo tại hội nghị tổng kết công tác an ninh quốc phòng địa phương năm 2022

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay Ủy ban nhân dân xã tổ chức tổng kết công tác an ninh quốc phòng địa phương năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự và phát biểu với với hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết công tác an ninh quốc phòng năm 2022, các ý kiến thảo luận tại hội nghị, cũng như quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công của Đảng bộ trong năm 2022, đặc biệt là các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí ……………………….., tôi cơ bản, đồng tình nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác an ninh quốc phòng năm 2022, ở đây tôi nhấn mạnh mấy điểm chính sau:

Phát biểu của lãnh đạo Đảng ủy tại hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2022

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay, Ủy ban nhân dân xã tổ chức tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự và phát biểu với với hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết công tác quân sự năm 2022, các ý kiến thảo luận tại hội nghị, cũng như quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công của Đảng bộ trong năm 2022, đặc biệt là các ý kiến phát của đồng chí…………Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, tôi cơ bản, đồng tình nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác quân sự địa phương năm 2022, ở đây tôi nhấn mạnh mấy điểm chính sau:
Thứ nhất: Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện chính trị của đất nước, song cũng là năm tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, đặc biệt là cuộc chiến tranh Nga – Ucraina diễn ra từ tháng 2 đến nay, đã tác động sâu sắc đến tình hình thế giới và trong nước, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Bài phát biểu tại Đại hội công đoàn trường tiểu học nhiệm kỳ 2023 – 2028

BÀI PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028
—————

Kính thưa ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kính thưa đoàn chủ tịch Đại hội!
Thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khi vui mừng phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2023 , hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Đại hội công đoàn trường trung học cơ sở xã nhiệm kỳ 2023 – 2028, sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn Trường khóa…. trình Đại hội và các ý kiến thảo luận tại Đại hội, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí………………….Chủ tịch LĐLĐ huyện, Tôi đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá trong dự thảo báo cáo chính trị về những kết quả đạt được trong các hoạt động của công đoàn nhà trường nhiệm kỳ qua.

Phát biểu tại đại hội công đoàn trường trung học cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

BÀI PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028
—————

Kính thưa ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kính thưa đoàn chủ tịch Đại hội!
Thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khi vui mừng phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2023 , hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Đại hội công đoàn trường trung học cơ sở xã nhiệm kỳ 2023 – 2028, sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn Trường khóa…. trình Đại hội và các ý kiến thảo luận tại Đại hội, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí………………….Chủ tịch LĐLĐ huyện, Tôi đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá trong dự thảo báo cáo chính trị về những kết quả đạt được trong các hoạt động của công đoàn nhà trường nhiệm kỳ qua.

Phát biểu tại Đại hội công đoàn cơ sở xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023 – 2028

BÀI PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ, THỊ TRẤN
NHIỆM KỲ 2023 – 2028
—————

Kính thưa ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kính thưa đoàn chủ tịch Đại hội!
Thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khi vui mừng phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2023 , hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Đại hội công đoàn cơ sở xã nhiệm kỳ 2023 – 2028, sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức xã nhà.
Lời đầu tiên, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện, các đại biểu khách mời và toàn thể các đồng chí về dự đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở xã khóa…. trình Đại hội và các ý kiến thảo luận tại Đại hội, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí………………….Chủ tịch LĐLĐ huyện, Tôi đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá trong dự thảo báo cáo chính trị về
đoàn chủ tịch lên nhận hoa.