PHÁT BIỂU KHAI MẠC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023
———–

Kính thưa…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể nhân dân.
Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, 78 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023). Được sự đồng ý của Thường trực Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, hôm nay Ủy ban nhân dân xã tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí và đại diện các tầng lớp nhân dân về dự ngày hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc ngày hội thành công rực rỡ.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI

ĐẢNG BỘ HUYỆN
ĐẢNG ỦY XÃ…………….
*
Số – BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013
của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
—–

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Đảng ủy xã………báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (2003 – 2023)

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
————————–

Kính thưa đồng chí …………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2023, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 – 2023), một trong những sự kiện quan trọng khẳng định vai trò, vị trí trung tâm của Mặt trận Tổ quốc cơ sở trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Để tăng cường mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2003), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 1/8/2003 về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
————————–

Kính thưa đồng chí …………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ ………….., nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã cơ bản hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Các đồng chí đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, sâu sắc đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ ….., cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tôi trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí đại biểu vào dự thảo báo cáo trình hội nghị, hoàn chỉnh bảo cáo và cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA THƯỜNG TRỰC
HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——————-

Kính thưa……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa các đồng chí!
Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ ………., nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp kéo dài từ đầu nhiệm kỳ cho đến đầu năm 2022, đã tác động sâu sắc đến sản xuất, sinh hoạt, thu nhập và đời sống của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc chiến tranh Nga – Ucraina kèo dài từ tháng 2/2022 đến nay đã tác động sâu sắc đến tình hình kính tế thế giới và trong nước. Sau đại dịch và tác động của cuộc xung đột Nga – Ucraina, đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế đất nước cũng như sự phát triển của mỗi địa phương.