Báo cáo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

ĐẢNG BỘ ………..…………….
CHI ỦY CHI BỘ……………..
*
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020 – 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 – 2025
—–

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ …….thực hiện trong điều kiện có nhiều thuận lợi như: Chi bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, mối quan hệ giữa đảng với nhân dân được tăng cường.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ có nhiều khó khăn, thách thức: Dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Tình hình tai tệ nạn xã hội còn tiềm ấn nhân tố phức tạp…
Trong bối cảnh đó, Ch ủy Chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, đề ra các biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra, cụ thể như sau:

Báo cáo tổng kết chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025

ĐẢNG BỘ ………..…………….
CHI ỦY CHI BỘ……………..
*
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020 – 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 – 2025
—–

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ …….thực hiện trong điều kiện có nhiều thuận lợi như: Chi bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, mối quan hệ giữa đảng với nhân dân được tăng cường.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ có nhiều khó khăn, thách thức: Dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Tình hình tai tệ nạn xã hội còn tiềm ấn nhân tố phức tạp…
Trong bối cảnh đó, Ch ủy Chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, đề ra các biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra, cụ thể như sau:

Phát biểu tại đại hội chi bộ trường nhiệm kỳ 2022 – 2025

PHÁT BIỂU
CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG ………..NHIỆM KỲ 2022 – 2025
——

Kính thưa……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2022 và thích ứng với trạng thái bình thường mới trong phòng chống dịch covid19, hôm nay Tôi rất vui mừng Đại hội chi bộ trường…… nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Lời đầu tiên, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và 02 ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội, cũng như thực tiễn theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ, tôi đồng tình nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ vừa qua. Nổi bật đó là: Trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến rất phức tạp trên cả nước, cũng như tại địa phương, đã tác động rất sâu sắc đến tính mạng, sức khỏe, đời sống các tầng lớp nhân dân, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, của chi bộ. Đặc biệt dịch bệnh Covid 19 đã tác động sâu sắc đến ngành giáo dục nói chung, công tác dạy và học của nhà trường nói riêng.

Bài phát biểu tại Đại hội Chi bộ Công an nhiệm kỳ 2022 – 2025

PHÁT BIỂU
CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG AN NHIỆM KỲ 2022 – 2025
——

Kính thưa……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2022 và thích ứng với trạng thái bình thường mới trong phòng chống dịch covid19, hôm nay Tôi rất vui mừng Đại hội chi bộ công an xã nhiệm kỳ 2022 – 2025. Lời đầu tiên, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và 02 ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội, cũng như thực tiễn theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ, tôi đồng tình nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ vừa qua. Nổi bật đó là: Mặc dù mới thành lập sau khi địa phương thực hiện Đề án công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, song nhiệm kỳ qua trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến rất phức tạp trên cả nước, cũng như tại địa phương, đã tác động rất sâu sắc đến tính mạng, sức khỏe, đời sống các tầng lớp nhân dân, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, của chi bộ. Lực lượng công an số lượng còn ít trước yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Trong bối cảnh đó, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy địa phương và của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện….., Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với các ban,

Phát biểu của lãnh đạo tại Đại hội chi bộ thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025

PHÁT BIỂU
CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔN NHIỆM KỲ 2022 – 2025
——

Kính thưa……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2022 và thích ứng với trạng thái bình thường mới trong phòng chống dịch covid19, hôm nay Tôi rất vui mừng Đại hội chi bộ thôn thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025. Lời đầu tiên, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.