Phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết công tác an ninh quốc phòng năm 2021

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị tổng kết công tác công tác quốc phòng an ninh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về những kết quả đã đạt được của UBND xã trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2021, những hạn chế cần khắc phục, đồng thời thảo luận, làm sâu sắc thêm những nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2022. Thay mặt lãnh đạo UBND xã tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Như các đồng chí đã biết, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cũng là năm tình hình dịch bệnh Covd19 diễn biến phức tạp, tác động rất sâu sắc đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có

Bài phát biểu tổng kết công tác mặt trận Tổ quốc năm 2021

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2021
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Trong bối cảnh nhân dân cả nước đang nỗ lực, cố gắng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện chương trình công tác năm 2021, hôm nay Ủy ban MTTQ xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự và phát biểu với với hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2021

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Trong bối cảnh nhân dân cả nước đang nỗ lực, cố gắng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện chương trình công tác năm 2021, hôm nay Ủy ban nhân dân xã tổ chức tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự và phát biểu với với hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác an ninh quốc phòng địa phương năm 2021

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Trong bối cảnh nhân dân cả nước đang nỗ lực, cố gắng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện chương trình công tác năm 2021, hôm nay Ủy ban nhân dân xã tổ chức tổng kết công tác an ninh quốc phòng địa phương năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự và phát biểu với với hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác phụ nữ năm 2021

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2021
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí thi đua của toàn đảng, toàn quân, toàn dân lập tích cực thi đua lập thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác phụ nữ năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Thay mặt Thường trực Đảng ủy, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.