Bài phát biểu của lãnh đạo tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG
DỰ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VÀ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2020
(18/11/1930 – 18/11/2020)
————————-

Kính thưa ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Thưa toàn thể nhân dân.
Thưa các vị đại biểu!
Trong bối cảnh nhân dân cả nước đang tập trung cao độ thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc để chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhân dân các tỉnh miền Trung trước những thiệt hại do bão, lũ lụt gây ra. Hôm nay, cán bộ và nhân dân thôn….tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc để người dân ở khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Tới dự ngày hội, thay mặt cho Ban chấp hành Đảng ủy, Tôi trân trọng gửi tới cán bộ và nhân dân trong thôn lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bài phát biểu của lãnh đạo tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
TẠI LỄ KỶ NIỆM 90NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
——————————————-

Kính thưa……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
. Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, sự kiện chính trị quan trong trong đời sống chính trị của nông dân xã nhà. Lời đầu tiên cho phép Tôi gửi tới cán bộ, hội viên và nông dân xã nhà lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phát biểu của lãnh đạo xã tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG
TẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM
————————-

Kính thưa …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN phụ nữ Việt Nam, sự kiện chính trị quan trong trong đời sống chính trị của phụ nữ xã nhà. Lời đầu tiên cho phép Tôi gửi tới các mẹ, các chị, các em phụ nữ xã nhà lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong hàng ngàn năm lịch sử ấy, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu trong sự trường tồn của dân tộc ta.

Phát biểu khai mạc hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

PHÁT BIỂU
KHAI MẠC HỘI NGHỊ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXV NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—–

Kính thưa………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu
Thưa các đồng chí
Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày tháng 8 năm 2020 của BTV Huyện ủy về quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, hôm nay Đảng ủy xã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị. Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp nâng cao hiệu công tác thu chi, ngân sách trên địa bàn xã

BÁO CÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN

1. Lời giới thiệu:
Chính quyền cấp xã là một bộ phận không thể thiếu được trong hệ thống chính quyền địa phương; là nơi trực tiếp liên hệ với dân, giải quyết công việc của dân, gắn bó với đời sống của dân, do dân và vì dân nên chính quyền cấp xã phải sử dụng ngân sách như một công cụ, phương tiện để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình. Quy định của nhà nước về quản lý ngân sách xã – Điều lệ ngân sách xã lần đầu được ban hành theo Nghị định số 64-CP ngày 08/4/1972 của Hội đồng Chính phủ, tiếp theo đó là Nghị định số 138/HĐBT ngày 19/11/1983 của Hội đồng Bộ trưởng khẳng định thêm sự quan trọng của ngân sách xã – ngân sách xã được coi là một cấp trong hệ thống ngân sách nhà nước, bao gồm 4 cấp ngân sách: Trung ương, tỉnh, huyện (thành, thị) thuộc tỉnh. Ngày 20/3/1996 Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khóa X thông qua, ngày 16/12/2002 Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 đã sửa đổi Luật ngân sách đã ban hành năm 1996. Tóm lại, từ khi có Điều lệ ngân sách xã theo Nghị định số 64-CP ngày 08/4/1972 của Chính phủ đến nay, đã có nhiều thay đổi và ngày càng được hoàn thiện hơn. Cùng với tiến trình phát triển của xã hội. Nhà nước sử dụng công cụ Ngân sách để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương. Luật Ngân sách nhà nước năm và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã có tác dụng to lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý điều hành ngân sách, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng.
Hiện nay, tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế về cả chiều rộng lẫn chiều sâu đã có những tác động sâu sắc đến hoạt động quản lý ngân sách của nhà nước và đặc biệt là ngân sách xã. Sản xuất kinh doanh dịch vụ ngày càng phát triển, mức sống của người dân ngày càng cao, do đó số thu – chi của ngân sách xã cũng không ngừng phát triển. Điều này đòi hỏi công tác quản lý ngân sách xã phải có sự vận động đi lên. Từ yêu cầu của thực tiễn trên, công tác quản lý ngân sách xã đã được các cấp chính quyền xem đây là nhiệm vụ then chốt để giúp cho công tác quản lý điều hành nói chung và quản lý Tài chính ngân sách nói riêng ở địa phương ngày càng đi vào nề nếp.