Bài phát biểu tại Đại hội Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2020 – 2025

BÀI PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
————————-

Kính thưa ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Đại hội Hội người cao tuổi xã lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổ chức hội vinh dự được Hội người cao tuổi huyện chọn là đơn vị chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
————————-

Kính thưa đồng chí ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Thực hiện chương trình công tác năm 2020, hôm nay Ủy ban nhân dân xã tổ chức tổng kết công tác an ninh quốc phòng địa phương năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự và phát biểu với với hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết công tác an ninh quốc phòng năm 2020, các ý kiến thảo luận tại hội nghị, cũng như quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công của Đảng bộ trong năm 2020, đặc biệt là các ý kiến phát của các đồng chí đại biểu tại hội nghị, tôi cơ bản, đồng tình nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác an ninh quốc phòng năm 2020, ở đây tôi nhấn mạnh mấy điểm chính sau:

Phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2020

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
————————–

Kính thưa ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện chương trình công tác năm 2020, được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, hôm nay Đảng bộ xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã, Tôi gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2020,
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
———————

Kính thưa ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban MTTQ xã. Dự và phát biểu với hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Hội phụ nữ năm 2020

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2020,
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
———————

Kính thưa ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội phụ nữ xã. Dự và phát biểu với hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết công tác hội năm 2020 và các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến phát biểu của lãnh đạo Hội LHPN huyện, Tôi đồng tình nhất trí cao với những đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác hội năm 2020. Trong đó những kết quả nổi bật đó là: