Bài phát biểu hội nghị sơ kết công tác đoàn thanh niên 6 tháng đầu năm 2020

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
———————–

Kính thưa …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đoàn Thanh niên xã. Thay mặt BTV Đảng ủy dự và phát biểu với hội nghị, trước hết tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Như các đồng chí đã biết, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến mau lẹ khó lường, đại dịch Covid19 lan rộng trên toàn thế giới gây nên những hậu quả hết sức nặng nề với đời sống của nhân dân các nước và nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Điều đó đã tác động sâu sắc đến việc thực hiện chính trị, kinh tế xã hội của địa phương năm 2020.
Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, với sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể huyện, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, với quyết tâm tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 đó là:

Bài phát biểu hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
TẠI HỘI NGHỊ MTTQ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020,
——————–

Kính thưa …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban MTTQ xã. Thay mặt BTV Đảng ủy dự và phát biểu với hội nghị, trước hết tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Như các đồng chí đã biết, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến mau lẹ khó lường, đại dịch Covid19 lan rộng trên toàn thế giới gây nên những hậu quả hết sức nặng nề với đời sống của nhân dân các nước và nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Điều đó đã tác động sâu sắc đến việc thực hiện chính trị, kinh tế xã hội của địa phương năm 2020.
Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, với sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể huyện, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, với quyết tâm tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 đó là:

Bài phát biểu hội nghị sơ kết công tác cựu chiến binh 6 tháng đầu năm 2020

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠOTẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT
CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Kính thưa …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Hội cựu chiến binh xã. Thay mặt BTV Đảng ủy dự và phát biểu với hội nghị, trước hết tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Như các đồng chí đã biết, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến mau lẹ khó lường, đại dịch Covid19 lan rộng trên toàn thế giới gây nên những hậu quả hết sức nặng nề với đời sống của nhân dân các nước và nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Điều đó đã tác động sâu sắc đến việc thực hiện chính trị, kinh tế xã hội của địa phương năm 2020.
Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, với sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể huyện, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, với quyết tâm tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 đó là:

Bài phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác hội liên hiệp phụ nữ xã 6 tháng đầu năm 2020

BÀI PHÁT BIỂU
CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ
SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA HỘI LHPN
———————–

Kính thưa …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Hội liên hiệp phụ nữ xã. Thay mặt BTV Đảng ủy dự và phát biểu với hội nghị, trước hết tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Như các đồng chí đã biết, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến mau lẹ khó lường, đại dịch Covid19 lan rộng trên toàn thế giới gây nên những hậu quả hết sức nặng nề với đời sống của nhân dân các nước và nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Điều đó đã tác động sâu sắc đến việc thực hiện chính trị, kinh tế xã hội của địa phương năm 2020.
Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, với sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể huyện, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, với quyết tâm tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 đó là:

Bài phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác hội nông dân 6 tháng đầu năm 2020

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ
———————

Kính thưa …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Hội nông dân xã. Thay mặt BTV Đảng ủy dự và phát biểu với hội nghị, trước hết tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Như các đồng chí đã biết, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến mau lẹ khó lường, đại dịch Covid19 lan rộng trên toàn thế giới gây nên những hậu quả hết sức nặng nề với đời sống của nhân dân các nước và nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Điều đó đã tác động sâu sắc đến việc thực hiện chính trị, kinh tế xã hội của địa phương năm 2020.
Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, với sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể huyện, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, với quyết tâm tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 đó là: