Phát biểu tại Đại hội chi bộ Công an nhiệm kỳ 2020 – 2022

PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)
NHIỆM KỲ 2020 – 2022
———————–

Kính thưa ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Kính thưa Đại hội!
Hòa chung với khí thế phấn khởi của nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy. Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự đại hội chi bộ công an phường (xã) nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã Tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách mời và đại biểu đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Phát biểu tại hội nghị bầu cử trưởng thôn (tổ trưởng Tổ dân phố) nhiệm kỳ 2020 – 2022

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ
VÀ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN (TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ)
NHIỆM KỲ 2020 – 2022
———————

Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân!
Hôm nay, Thôn (Tổ dân phố) ….. tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ và bầu cử trưởng thôn (tổ trưởng Tổ dân phố) nhiệm kỳ 2020 – 2022, đây là đơn vị được UBND xã chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác tổng kết nhiệm kỳ và bầu cử trưởng thôn (Tổ trưởng Tổ dân phố) nhiệm kỳ 2020 – 2022, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền với chi ủy, chính quyền, các ban, ngành và nhân dân thôn ……
Thay mặt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân thôn (tổ dân phố) …. lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Tham luận của Chi hội trưởng cựu chiến binh tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

THAM LUẬN
CỦA CHI HỘI TRƯỞNG CỰU CHIẾN BINH
TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2022
——————

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.
Kính thưa Đại hội!
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách mời và các đại biểu đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội!
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình Đại hội. Báo cáo có kết cấu khoa học, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân ở thôn dân cư. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế yếu kém nhiệm kỳ qua, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề: Chi hội CCB thôn …………với phong trào cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ.

Tham luận của chi hội trưởng phụ nữ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

THAM LUẬN
CỦA CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ
TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2022
——————

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.
Kính thưa Đại hội!
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách mời và các đại biểu đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội!
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình Đại hội. Báo cáo có kết cấu khoa học, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân ở thôn dân cư. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế yếu kém nhiệm kỳ qua, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề: Chi hội phụ nữ đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội, tập hợp thu hút hội viên, đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ.

Tham luận của Chi hội trưởng nông dân tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

THAM LUẬN
CỦA CHI HỘI TRƯỞNG NÔNG DÂN
TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2022
——————

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.
Kính thưa Đại hội!
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách mời và các đại biểu đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội!
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình Đại hội. Báo cáo có kết cấu khoa học, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân ở thôn dân cư. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế yếu kém nhiệm kỳ qua, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề: Chi hội nông dân thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ.