Tham luận tại Đại hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 – 2027

THAM LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI HỘI CCB XÃ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
Chủ đề: Hội CCB xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia
xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Hội CCB xã nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, hội viên trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tôi cũng rất tin tưởng Hội Cựu chiến binh xã nhà sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội,sau đây tôi xin tham luận với chủ đề Hội CCB xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.

Loại file : word số trang : 4 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thành công, bạn gọi số máy 0941.404.792, hoặc kết bạn Zalo số 0941.404.792 để được hỗ trợ gửi tài liệu theo yêu cầu

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

THAM LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI HỘI CCB XÃ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
Chủ đề: Hội CCB xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia
xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Hội CCB xã nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, hội viên trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tôi cũng rất tin tưởng Hội Cựu chiến binh xã nhà sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội,sau đây tôi xin tham luận với chủ đề Hội CCB xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.

Các bài viết liên quan