Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ HUYỆN…………
ĐẢNG ỦY XÃ……………..
*
Số -QC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lập Thạch, ngày tháng năm 2020
QUY CHẾ
Làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khoá ……,
nhiệm kỳ 2020 – 2025
——

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;
– Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra , giám sát, kỷ luật của Đảng
– Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá ….., nhiệm kỳ 2020 – 2025;
– Ban Chấp hành Đảng bộ xã….. ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khoá ……, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Loại file : word số trang : 9 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN…………
ĐẢNG ỦY XÃ……………..
*
Số -QC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lập Thạch, ngày tháng năm 2020
QUY CHẾ
Làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khoá ……,
nhiệm kỳ 2020 – 2025
——

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;
– Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra , giám sát, kỷ luật của Đảng
– Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá ….., nhiệm kỳ 2020 – 2025;
– Ban Chấp hành Đảng bộ xã….. ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khoá ……, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Các bài viết liên quan