bài tham luận về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT NHIỆM KỲ 2005 – 2010
——————–

Kính thưa…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể các đồng chí.
Hôm nay, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005 – 2010. Được Ban tổ chức hội nghị phân công trình bày tham luận tại hội nghị, trước hết thay mặt Đảng bộ và hơn 5000 đảng viên huyện …………. tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Sau đây tôi xin được trình bày tham luận với chủ đề: “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ các cấp ở Đảng bộ huyện …………..”.
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể các đồng chí.
Nhiệm kỳ 2005-2010, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện đã được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức của cấp uỷ, tổ chức Đảng và UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đã có chuyển biến tích cực. Cấp uỷ các cấp đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các NQ, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn khóa, hằng năm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, các lĩnh vực trọng tâm… Ban hành kịp thời các quy định, quy chế hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trên địa bàn huyện như Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá; Quy chế làm việc của UBKT Huyện uỷ nhiệm kỳ 2005 – 2010, Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện uỷ với các ngành trong khối nội chính…; thường xuyên quan tâm, kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động của UBKT các cấp, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Tham mưu cho cấp ủy cấp mình xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, từng năm đối với tổ chức Đảng cấp dưới, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, trong đó cần tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như lĩnh vực: quản lý tài chính, quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, để ngăn ngừa vi
Một lần nữa kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn.

Loại file : Word số trang : 5 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT NHIỆM KỲ 2005 – 2010
——————–

Kính thưa…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể các đồng chí.
Hôm nay, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005 – 2010. Được Ban tổ chức hội nghị phân công trình bày tham luận tại hội nghị, trước hết thay mặt Đảng bộ và hơn 5000 đảng viên huyện …………. tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Sau đây tôi xin được trình bày tham luận với chủ đề: “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ các cấp ở Đảng bộ huyện …………..”.
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể các đồng chí.
Nhiệm kỳ 2005-2010, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện đã được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức của cấp uỷ, tổ chức Đảng và UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đã có chuyển biến tích cực. Cấp uỷ các cấp đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các NQ, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn khóa, hằng năm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, các lĩnh vực trọng tâm… Ban hành kịp thời các quy định, quy chế hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trên địa bàn huyện như Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá; Quy chế làm việc của UBKT Huyện uỷ nhiệm kỳ 2005 – 2010, Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện uỷ với các ngành trong khối nội chính…; thường xuyên quan tâm, kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động của UBKT các cấp, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Tham mưu cho cấp ủy cấp mình xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, từng năm đối với tổ chức Đảng cấp dưới, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, trong đó cần tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như lĩnh vực: quản lý tài chính, quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, để ngăn ngừa vi
Một lần nữa kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn.

Các bài viết liên quan