Bài thu hoạch học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………………ngày 06 tháng 12 năm 2017

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII
—————————-

Họ và tên:………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh…………………………………………………………
Chức vụ, đơn vị công tác………………………………………………………
Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………….

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết, tôi viết thu hoạch với 2 nội dung cơ bản đó là: Nhận thức của bản thân về nội dung các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và liên hệ thực tiễn với chức trách nhiệm vụ của bản thân:
1. Nhận thức của bản thân về nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ, được xã hội đặc biệt quan tâm.
1.1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Loại file : word số trang : 8 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………………ngày 06 tháng 12 năm 2017

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII
—————————-

Họ và tên:………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh…………………………………………………………
Chức vụ, đơn vị công tác………………………………………………………
Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………….

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết, tôi viết thu hoạch với 2 nội dung cơ bản đó là: Nhận thức của bản thân về nội dung các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và liên hệ thực tiễn với chức trách nhiệm vụ của bản thân:
1. Nhận thức của bản thân về nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ, được xã hội đặc biệt quan tâm.
1.1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Các bài viết liên quan