Báo cáo kiểm điểm cá nhân (đảng viên) năm 2019

ĐẢNG BỘ XÃ ………………….
CHI BỘ…………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày…… tháng…… năm 2019

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2019

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: ………………………………….
Chức vụ Đảng: ……………………….…………………………………………
Chức vụ chính quyền: ……………………………………….………………….
Chức vụ đoàn thể: …..……………………………………….………………….
Đơn vị công tác: ……………………….………………………….…………….
Chi bộ……………………………….…………………………. ………………
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức, lối sống ý thức tổ chức kỷ luật tác phong, lề lối làm việc
– Về tư tưởng chính trị.
Bản thân có tư tưởng, lập trường kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành theo lý tưởng của Đảng. Chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, các

Loại file : word số trang : 8 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ XÃ ………………….
CHI BỘ…………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày…… tháng…… năm 2019

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2019

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: ………………………………….
Chức vụ Đảng: ……………………….…………………………………………
Chức vụ chính quyền: ……………………………………….………………….
Chức vụ đoàn thể: …..……………………………………….………………….
Đơn vị công tác: ……………………….………………………….…………….
Chi bộ……………………………….…………………………. ………………
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức, lối sống ý thức tổ chức kỷ luật tác phong, lề lối làm việc
– Về tư tưởng chính trị.
Bản thân có tư tưởng, lập trường kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành theo lý tưởng của Đảng. Chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, các

Các bài viết liên quan