Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………..
ĐẢNG ỦY XÃ ………………..
*
Số ……….- BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Tổng kết 15 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
————————–

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày tháng 11 năm 2021 của BTV Huyện ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng ủy xã……..báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa X trên địa bàn xã, cụ thể như sau
I. Khái quát tình hình chung, những thuận lợi và khó khăn trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X.

Loại file : word số trang : 11 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………..
ĐẢNG ỦY XÃ ………………..
*
Số ……….- BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Tổng kết 15 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
————————–

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày tháng 11 năm 2021 của BTV Huyện ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng ủy xã……..báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa X trên địa bàn xã, cụ thể như sau
I. Khái quát tình hình chung, những thuận lợi và khó khăn trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X.

Các bài viết liên quan