Báo cáo tổng kết kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND từ khi Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành, ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ……………………

Số: /BC-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết kết quả thực hiện tiếp xúc cử tri
của đại biểu Hội đồng nhân dân xã (từ sau khi Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành,
ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023)
—–

Thực hiện văn bản số HĐND-VP ngày….tháng 9 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc báo cáo tổng kết kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã từ khi Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành, ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023, Hội đồng nhân dân xã…….báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Loại file : word số trang : 10 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thành công, bạn gọi số máy 0941.404.792, hoặc kết bạn Zalo số 0941.404.792 để được hỗ trợ gửi tài liệu theo yêu cầu

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ……………………

Số: /BC-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết kết quả thực hiện tiếp xúc cử tri
của đại biểu Hội đồng nhân dân xã (từ sau khi Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành,
ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023)
—–

Thực hiện văn bản số HĐND-VP ngày….tháng 9 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc báo cáo tổng kết kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã từ khi Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành, ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023, Hội đồng nhân dân xã…….báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Các bài viết liên quan