Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN UỶ TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ GIAI ĐOẠN 2000 – 2010
Ngày 22 tháng 9 năm 2010
——————————-
Kính thưa……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay , tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Huyện ủy, UBND huyện, xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, mỗi gia đình trong sản xuất kinh doanh, trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá, sáng tạo văn hoá, đáp ứng yêu cầu thiết thực của nhân dân, phù hợp với sự phát triển chung về kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, nhằm làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh tại các cộng đồng dân cư. Đồng thời xây dựng đời sống văn hoá là để thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, về xây dựng Đảng, chính quyền, về củng cố quốc phòng an ninh nhằm tạo dựng một môi trường văn hoá lành mạnh, để mọi người dân, mọi gia đình, dòng họ có điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá, bảo vệ, giữ gìn phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp, loại bỏ các thói hư tật xấu, tập quán lạc hậu ở mỗi cộng đồng dân cư. Do đó phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, của các tổ chức và của mọi người dân trong huyện. Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy đoàn kết cộng đồng làm cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung, thôn dân cư là địa bàn hoạt động, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và lâu dài. Cuộc vận động đã lồng ghép được nội dung các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sự

Loại file : word số trang : 4 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN UỶ TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ GIAI ĐOẠN 2000 – 2010
Ngày 22 tháng 9 năm 2010
——————————-
Kính thưa……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay , tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Huyện ủy, UBND huyện, xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, mỗi gia đình trong sản xuất kinh doanh, trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá, sáng tạo văn hoá, đáp ứng yêu cầu thiết thực của nhân dân, phù hợp với sự phát triển chung về kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, nhằm làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh tại các cộng đồng dân cư. Đồng thời xây dựng đời sống văn hoá là để thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, về xây dựng Đảng, chính quyền, về củng cố quốc phòng an ninh nhằm tạo dựng một môi trường văn hoá lành mạnh, để mọi người dân, mọi gia đình, dòng họ có điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá, bảo vệ, giữ gìn phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp, loại bỏ các thói hư tật xấu, tập quán lạc hậu ở mỗi cộng đồng dân cư. Do đó phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, của các tổ chức và của mọi người dân trong huyện. Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy đoàn kết cộng đồng làm cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung, thôn dân cư là địa bàn hoạt động, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và lâu dài. Cuộc vận động đã lồng ghép được nội dung các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sự

Các bài viết liên quan