Bài phát biểu tại Đại hội Hội người cao tuổi xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

BÀI PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————-

Kính thưa ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Trong không khí vui mừng, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Đại hội Hội người cao tuổi xã lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức hội vinh dự được Hội người cao tuổi huyện chọn là đơn vị chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Bài phát biểu tại Đại hội Hội chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021 – 2026

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY – UBND XÃ
TẠI ĐẠI HỘI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
——————–

Kính thưa:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể Đại hội.
Hoà trong không khí vui mừng, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hôm nay tôi rất vui mừng tới dự Đại hội Hội chữ thập đỏ xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội. Chúc các đồng chí sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp (hoan hô).
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể Đại hội.
Qua nghiên cứu báo cáo chính trị và các ý kiến thảo luận tại Đại hội, cũng như quá trình theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Hội chữ thập đỏ xã, tôi nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo chính trị về những kết quả đạt được trong hoạt động của các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ xã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Kỳ họp thường lệ giữa năm)

BÀI PHÁT BIỂU
BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021– 2026
(KỲ HỌP GIỮA NĂM)
————————–

Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa cử tri và nhân dân !
Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 HĐND xã khoá 19, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Kỳ họp thường lệ giữa năm) đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Kỳ họp thường lệ giữa năm)

PHÁT BIỂU
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
(KỲ HỌP GIỮA NĂM)
————————–

Kính thưa đồng chí …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các vị đại biểu HĐND xã!
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong xã.
Trong không khí vui mừng phấn khởi chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, hôm nay, Hội đồng nhân dân xã khóa ……….., tiến hành kỳ họp lần thứ 2 (kỳ họp giữa năm).

Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

PHÁT BIỂU BẾ MẠC
TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ
KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu khách quý.
Thưa các vị đại biểu HĐND xã,
Thưa các đồng chí và nhân dân toàn xã.
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, chúng ta đã hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, HĐND xã đã nghe Ủy ban bầu cử xã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; đồng thời đã xem xét, quyết định bầu ra bộ máy, nhân sự của HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.