Tiểu luận: “Đạo đức Hồ Chí Minh – Một kiểu mấu về sự thất quán giữa tư tưởng và hành động”,

Mở đầu
Kể từ bài viết đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc, cách đây gần 90 năm (năm 1919) đến bài nói, bài viết cuối cùng của Người, năm 1969, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nói riêng, đã hình thành, phát triển và hoàn thiện trong khoảng 50 năm, và cách chúng ta ngày nay khoảng gần 40 năm. “Đạo đức Hồ Chí Minh – Một kiểu mấu về sự thất quán giữa tư tưởng và hành động”, tư tưởng đạo đức đó đã là một sức mạnh vĩ đại, tác động sâu sắc, toàn diện đối với lịch sử và số phận dân tộc ta trong thế kỷ XX, tạo nên một thời đại mới – Thời đại Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc. Phần chủ yếu của tư tưởng đạo đức đã ra đời trong điều kiện cuộc vận động và đấu tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Vì đặc điểm đó, có người nghĩ rằng, tư tưởng đạo đức đã hoàn thành nhiệm vụ của nó trong một giai đoạn lịch sử đặc thù. Song, nhân dân ta, Đảng ta, bằng toàn bộ sự trải nghiệm sâu sắc của mình và sự nhận biết những đòi hỏi mới, những thách thức gay gắt của một giai đoạn lịch sử mới, đã khẳng định dứt khoát rằng, vượt qua thời đại và không gian lịch sử, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trở thành những giá trị tinh thần vô giá của dân tộc ta, là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta không chỉ trong quá khứ, mà mãi mãi cho tương lai, dù thời cuộc từ nay về sau của thế giới và trong nước có biến đổi, biến động như thế nào chăng nữa. Vì thế, năm 1991, tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, toàn Đảng đã khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tinh thần và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta. Đó là một bước phát triển mạnh mẽ của tư duy lý luận – thực tiễn của Đảng ta, là sự khẳng định về sức mạnh vĩnh hằng và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng đạo đức nới riêng đối với Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta từ nay về sau.

Loại file : word số trang : 21 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

Mở đầu
Kể từ bài viết đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc, cách đây gần 90 năm (năm 1919) đến bài nói, bài viết cuối cùng của Người, năm 1969, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nói riêng, đã hình thành, phát triển và hoàn thiện trong khoảng 50 năm, và cách chúng ta ngày nay khoảng gần 40 năm. “Đạo đức Hồ Chí Minh – Một kiểu mấu về sự thất quán giữa tư tưởng và hành động”, tư tưởng đạo đức đó đã là một sức mạnh vĩ đại, tác động sâu sắc, toàn diện đối với lịch sử và số phận dân tộc ta trong thế kỷ XX, tạo nên một thời đại mới – Thời đại Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc. Phần chủ yếu của tư tưởng đạo đức đã ra đời trong điều kiện cuộc vận động và đấu tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Vì đặc điểm đó, có người nghĩ rằng, tư tưởng đạo đức đã hoàn thành nhiệm vụ của nó trong một giai đoạn lịch sử đặc thù. Song, nhân dân ta, Đảng ta, bằng toàn bộ sự trải nghiệm sâu sắc của mình và sự nhận biết những đòi hỏi mới, những thách thức gay gắt của một giai đoạn lịch sử mới, đã khẳng định dứt khoát rằng, vượt qua thời đại và không gian lịch sử, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trở thành những giá trị tinh thần vô giá của dân tộc ta, là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta không chỉ trong quá khứ, mà mãi mãi cho tương lai, dù thời cuộc từ nay về sau của thế giới và trong nước có biến đổi, biến động như thế nào chăng nữa. Vì thế, năm 1991, tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, toàn Đảng đã khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tinh thần và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta. Đó là một bước phát triển mạnh mẽ của tư duy lý luận – thực tiễn của Đảng ta, là sự khẳng định về sức mạnh vĩnh hằng và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng đạo đức nới riêng đối với Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta từ nay về sau.

Các bài viết liên quan