Tham luận tại đại hội về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh

THAM LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——

Kính thưa Đoàn chủ tịch
Kính thưa các bị đại biểu khách quý.
Kính thưa Đại hội.
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa … trình Đại hội. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có kết cấu khoa học, lo gic, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế nhiệm kỳ qua. Đặc biệt chủ đề Đại hội đã bao quát những vấn đề quan trọng, cốt lõi trong sự phát triển của huyện những năm tới; thể hiện đột phá trong tư duy lý luận và thực tiễn của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trong tâm và khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tôi tin chắc rằng với những thành tựu của các nhiệm kỳ qua và kinh nghiệm mà BCH Đảng bộ đã rút ra, với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, huyện nhà sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề ‘‘Giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn hiện nay”.

Loại file : word số trang : 5 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

THAM LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——

Kính thưa Đoàn chủ tịch
Kính thưa các bị đại biểu khách quý.
Kính thưa Đại hội.
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa … trình Đại hội. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có kết cấu khoa học, lo gic, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế nhiệm kỳ qua. Đặc biệt chủ đề Đại hội đã bao quát những vấn đề quan trọng, cốt lõi trong sự phát triển của huyện những năm tới; thể hiện đột phá trong tư duy lý luận và thực tiễn của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trong tâm và khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tôi tin chắc rằng với những thành tựu của các nhiệm kỳ qua và kinh nghiệm mà BCH Đảng bộ đã rút ra, với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, huyện nhà sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề ‘‘Giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn hiện nay”.

Các bài viết liên quan