Tham luận của Ban chỉ huy quân sự xã tại Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
CỦA CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ VỀ PHONG TRÀO THI ĐU YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN XÃ
———————

Kính thưa………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa….. trình Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội. Để góp ý bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ, trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi tham luận với chủ đề: Lực lượng dân quân xã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác dân vận.
Xã…….có diện tích ….ha, dân số….người sinh sống ở…thôn dân cư, lực lượng dân quân của xã có…..người, chiếm…..% dân số toàn xã, trong đó có….người là đảng viên. Lực lượng dự bị động viên có…ngườ. Việc biên chế lực lượng dân quân, dự bị động viên đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, địa bàn đã góp phần vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như phong trào thi đua quyết thắng.
Xác định phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương, trong đó có lực lượng dân quân xã, trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự xã đã thường xuyên quan tâm làm tốt việc quán

Loại file : word số trang : 4 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

THAM LUẬN
CỦA CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ VỀ PHONG TRÀO THI ĐU YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN XÃ
———————

Kính thưa………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa….. trình Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội. Để góp ý bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ, trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi tham luận với chủ đề: Lực lượng dân quân xã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác dân vận.
Xã…….có diện tích ….ha, dân số….người sinh sống ở…thôn dân cư, lực lượng dân quân của xã có…..người, chiếm…..% dân số toàn xã, trong đó có….người là đảng viên. Lực lượng dự bị động viên có…ngườ. Việc biên chế lực lượng dân quân, dự bị động viên đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, địa bàn đã góp phần vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như phong trào thi đua quyết thắng.
Xác định phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương, trong đó có lực lượng dân quân xã, trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự xã đã thường xuyên quan tâm làm tốt việc quán

Các bài viết liên quan