Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày tháng 2 năm 2018

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM 2018
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
——————

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chức vụ: ……………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số -KH/ĐU ngày tháng 2 năm 2018 của Đảng ủy về Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:
1. Xây dựng cho bản thân phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.
Bản thân sẽ xây dựng cho mình phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được quần chúng nhân

Loại file : word số trang : 3 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày tháng 2 năm 2018

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM 2018
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
——————

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chức vụ: ……………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số -KH/ĐU ngày tháng 2 năm 2018 của Đảng ủy về Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:
1. Xây dựng cho bản thân phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.
Bản thân sẽ xây dựng cho mình phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được quần chúng nhân

Các bài viết liên quan