Cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Năm 2019)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lập Thạch, ngày tháng 3 năm 2019

BẢN CAM KẾT
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng,
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Năm 2019
———-

– Họ và tên: …………………………………………………………………..
– Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………
– Đơn vị công tác: …………………………………………………………….
– Ngày vào Đảng: ……………………………………………………………
– Chức vụ Đảng: …………………………………………………………….
– Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………..
– Sinh hoạt Đảng tại: ………………………………………………………..
Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tôi cam kết thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Loại file : word số trang : 4 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lập Thạch, ngày tháng 3 năm 2019

BẢN CAM KẾT
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng,
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Năm 2019
———-

– Họ và tên: …………………………………………………………………..
– Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………
– Đơn vị công tác: …………………………………………………………….
– Ngày vào Đảng: ……………………………………………………………
– Chức vụ Đảng: …………………………………………………………….
– Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………..
– Sinh hoạt Đảng tại: ………………………………………………………..
Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tôi cam kết thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Các bài viết liên quan