Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên internet

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………..
ĐẢNG ỦY XÃ ………………..
*
Số ……….- BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày … tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW
ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet
—–

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày /9/2023 của Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet, Đảng ủy xã…………. báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

Loại file : word số trang : 8 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………..
ĐẢNG ỦY XÃ ………………..
*
Số ……….- BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày … tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW
ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet
—–

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày /9/2023 của Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet, Đảng ủy xã…………. báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

Các bài viết liên quan