Tham luận tại hội nghị điển hình tiên tiến huyện giai đoạn 2015 – 2020

THAM LUẬN
TẠI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP HUYỆN
GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
———————

Kính thưa………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa các đồng chí!
Hôm nay, Tôi rất vui mừng, phấn khởi là một trong….đại biểu đại diện cho…tập thể và cá nhân dự hội nghị điển hình tiên tiến huyện……..giai đoạn 2015 – 2020, càng vinh dự hơn khi là đại diện cho các tập thể điển hình tiên tiến phát biểu tham luận tại hội nghị. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho hệ thống chính trị, nhân dân và cán bộ xã……….gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa các đồng chí!
Trước hết, Tôi đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Báo cáo được chuẩn bị công phu, kết cấu khoa học, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020, thông qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện. Đặc biệt tôi rất trân trọng và bị thuyết phục bởi những tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến với những cách làm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở gợi ý của Ban tổ chức hội nghị, sau đây tôi xin tham luận với nội dung: Một số giải pháp và kinh nghiệm trong đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thưa các đồng chí.

Loại file : word số trang : 4 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

THAM LUẬN
TẠI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP HUYỆN
GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
———————

Kính thưa………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa các đồng chí!
Hôm nay, Tôi rất vui mừng, phấn khởi là một trong….đại biểu đại diện cho…tập thể và cá nhân dự hội nghị điển hình tiên tiến huyện……..giai đoạn 2015 – 2020, càng vinh dự hơn khi là đại diện cho các tập thể điển hình tiên tiến phát biểu tham luận tại hội nghị. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho hệ thống chính trị, nhân dân và cán bộ xã……….gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa các đồng chí!
Trước hết, Tôi đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Báo cáo được chuẩn bị công phu, kết cấu khoa học, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020, thông qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện. Đặc biệt tôi rất trân trọng và bị thuyết phục bởi những tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến với những cách làm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở gợi ý của Ban tổ chức hội nghị, sau đây tôi xin tham luận với nội dung: Một số giải pháp và kinh nghiệm trong đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thưa các đồng chí.

Các bài viết liên quan