BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA ỦY BAN MTTQ TẠI ĐẠI HỘI MTTQ XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) NHIỆM KỲ 2024 – 2029

BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ ……………., KHÓA ……, NHIỆM KỲ 2019-2024
(Trình bày tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã ……………., lần thứ ……, nhiệm kỳ 2024-2029)
—–

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và nghiêm túc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ……….., khóa ….. kiểm điểm trách nhiệm và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:
I. VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa ….., nhiệm kỳ 2019 – 2024 là cơ quan chấp hành giữa 02 kỳ đại hội do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, lần thứ …. thống nhất cử gồm: ….. vị, cơ cấu ….. thành phần theo Điều 22 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm:
– Người đứng đầu các tổ chức thành viên: ….. vị;
– Trưởng ban công tác Mặt trận thôn: ….. vị;
– Cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, giai cấp, dân tộc, tôn giáo và lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: …..vị;
– Cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: …. vị.
Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa …. đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực gồm …. vị: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch.

Loại file : WORD số trang : 7 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ ……………., KHÓA ……, NHIỆM KỲ 2019-2024
(Trình bày tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã ……………., lần thứ ……, nhiệm kỳ 2024-2029)
—–

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và nghiêm túc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ……….., khóa ….. kiểm điểm trách nhiệm và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:
I. VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa ….., nhiệm kỳ 2019 – 2024 là cơ quan chấp hành giữa 02 kỳ đại hội do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, lần thứ …. thống nhất cử gồm: ….. vị, cơ cấu ….. thành phần theo Điều 22 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm:
– Người đứng đầu các tổ chức thành viên: ….. vị;
– Trưởng ban công tác Mặt trận thôn: ….. vị;
– Cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, giai cấp, dân tộc, tôn giáo và lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: …..vị;
– Cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: …. vị.
Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa …. đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực gồm …. vị: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch.

Các bài viết liên quan