Tiểu luận: Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần ở Việt Nam

DANH MỤC CHỮ VIÊT TẮT

CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT
HĐQT Hội đồng quản trị
BKS Ban Kiểm soát
ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
CTCP Công ty cổ phần

MỤC LỤC

Nội dung Trang
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 Một số vấn đề lý luận về cơ cấu tổ chức
1.1. Cơ cấu tổ chức
1.2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chứ
CHƯƠNG 2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và yêu cầu cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp
2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp
2.2. Yêu cầu cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 3 Cơ cấu tổ chức trong Công ty cổ phẩn ở Việt Nam
3.1. Mô hình tổ chức của CTCP có sự tham gia của Ban kiểm soát
3.2. Mô hình tổ chức của CTCP có sự tham gia của Ban kiểm toán nội bộ và thành viên độc lập.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện cần thiết như Vốn kinh doanh chiến lược kinh doanh. đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nó là điều kiện đủ quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường.
Khác với cơ cấu tổ chức theo hướng đơn giản, tinh gọn của các loại hình công ty đối nhân, cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần khá phức tạp. Bởi lẽ, công ty cổ phần là loại hình công ty có sự tham gia của rất nhiều thành viên nên cần có cơ chế kiểm soát và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo cho công ty hoạt động hiệu quả. Vì vậy, nghiên cứu về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 là việc làm cần thiết. Từ các kiến thức trong học tập và thực tiễn, tôi lựa chọn đề tài “Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần ở Việt Nam” làm tiểu luận học phần Công tác tổ chức.

Loại file : word số trang : 19 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

DANH MỤC CHỮ VIÊT TẮT

CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT
HĐQT Hội đồng quản trị
BKS Ban Kiểm soát
ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
CTCP Công ty cổ phần

MỤC LỤC

Nội dung Trang
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 Một số vấn đề lý luận về cơ cấu tổ chức
1.1. Cơ cấu tổ chức
1.2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chứ
CHƯƠNG 2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và yêu cầu cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp
2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp
2.2. Yêu cầu cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 3 Cơ cấu tổ chức trong Công ty cổ phẩn ở Việt Nam
3.1. Mô hình tổ chức của CTCP có sự tham gia của Ban kiểm soát
3.2. Mô hình tổ chức của CTCP có sự tham gia của Ban kiểm toán nội bộ và thành viên độc lập.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện cần thiết như Vốn kinh doanh chiến lược kinh doanh. đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nó là điều kiện đủ quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường.
Khác với cơ cấu tổ chức theo hướng đơn giản, tinh gọn của các loại hình công ty đối nhân, cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần khá phức tạp. Bởi lẽ, công ty cổ phần là loại hình công ty có sự tham gia của rất nhiều thành viên nên cần có cơ chế kiểm soát và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo cho công ty hoạt động hiệu quả. Vì vậy, nghiên cứu về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 là việc làm cần thiết. Từ các kiến thức trong học tập và thực tiễn, tôi lựa chọn đề tài “Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần ở Việt Nam” làm tiểu luận học phần Công tác tổ chức.

Các bài viết liên quan