Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

ĐẢNG BỘ XÃ…………….
CHI ỦY CHI BỘ……………..
*
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2022
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA CHI ỦY NHIỆM KỲ 2017 – 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2022
—–

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ. Nhiệm kỳ qua thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi ủy chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Sau một nhiệm kỳ công tác, Chi ủy kiểm điểm trước Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Loại file : word số trang : 5 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ XÃ…………….
CHI ỦY CHI BỘ……………..
*
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2022
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA CHI ỦY NHIỆM KỲ 2017 – 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2022
—–

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ. Nhiệm kỳ qua thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi ủy chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Sau một nhiệm kỳ công tác, Chi ủy kiểm điểm trước Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Các bài viết liên quan