Báo cáo tổng kết Thi hành Điều lệ Đảng (Từ năm 2011 đến nay)

ĐẢNG BỘ HUYỆN……………..
ĐẢNG ỦY XÃ…………..
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày tháng 3 năm 2023
BÁO CÁO
Kết quả thi hành Điều lệ Đảng
(Từ năm 2011 đến nay)
—–

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng (Từ năm 2011 đến nay), Đảng ủy xã báo cáo kết quả Thi hành Điều lệ Đảng (Từ năm 2011 đến nay) cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG (TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY)
1. Khái quát đặc điểm tình hình chung của địa phương.
Xã ……………nằm ở phía……của huyện……………… Xã có tổng diện tích tự nhiên ……ha, dân số có…..hộ với….nhân khẩu, sinh sống…..thôn dân cư, trong đó….% là người Kinh, còn lại là các dân tộc thiểu số như……
Đảng bộ xã có……đảng viên, hiện đang sinh hoạt đảng ở…..chi bộ, trong đó đảng viên chính thức……đồng chí, đảng viên dự bị…..đồng chí. Có…..đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên.

Loại file : word số trang : 16 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN……………..
ĐẢNG ỦY XÃ…………..
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày tháng 3 năm 2023
BÁO CÁO
Kết quả thi hành Điều lệ Đảng
(Từ năm 2011 đến nay)
—–

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng (Từ năm 2011 đến nay), Đảng ủy xã báo cáo kết quả Thi hành Điều lệ Đảng (Từ năm 2011 đến nay) cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG (TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY)
1. Khái quát đặc điểm tình hình chung của địa phương.
Xã ……………nằm ở phía……của huyện……………… Xã có tổng diện tích tự nhiên ……ha, dân số có…..hộ với….nhân khẩu, sinh sống…..thôn dân cư, trong đó….% là người Kinh, còn lại là các dân tộc thiểu số như……
Đảng bộ xã có……đảng viên, hiện đang sinh hoạt đảng ở…..chi bộ, trong đó đảng viên chính thức……đồng chí, đảng viên dự bị…..đồng chí. Có…..đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên.

Các bài viết liên quan