Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã (phường, thị trấn) nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ XÃ…………….
LẦN THỨ…NHIỆM KỲ 2020 – 2025
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2020
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA…… NHIỆM KỲ 2015 – 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
———–

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ….nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 Ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ có 05 đồng chí, bầu Bí thư Đảng bộ, 02 Phó Bí thư Đảng bộ, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Trong nhiệm kỳ có 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Đảng ủy có tờ trình và đã tiến hành quy trình công tác nhân sự, được BTV Huyện ủy chỉ định bổ sung 02 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến cuối nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng bộ xã có 15 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí.
Nhiệm kỳ qua thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sau một nhiệm kỳ công tác, Ban Chấp hành Đảng ủy kiểm điểm trước Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Loại file : word số trang : 10 Phí dowload 100000

Tài liệu này được tính phí là : 100000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ XÃ…………….
LẦN THỨ…NHIỆM KỲ 2020 – 2025
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2020
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA…… NHIỆM KỲ 2015 – 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
———–

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ….nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 Ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ có 05 đồng chí, bầu Bí thư Đảng bộ, 02 Phó Bí thư Đảng bộ, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Trong nhiệm kỳ có 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Đảng ủy có tờ trình và đã tiến hành quy trình công tác nhân sự, được BTV Huyện ủy chỉ định bổ sung 02 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến cuối nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng bộ xã có 15 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí.
Nhiệm kỳ qua thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sau một nhiệm kỳ công tác, Ban Chấp hành Đảng ủy kiểm điểm trước Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Các bài viết liên quan