Báo cáo của người lấy phiếu tín nhiệm (Chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
(Chức danh Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021)
——————–

Tại kỳ họp thứ … Hội đồng nhân dân ….. khóa ….. nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân.
– Tôi là: …………………………………………………
– Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021
– Đơn vị công tác: HĐND xã………………………..
Căn cứ vào Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, tôi xin báo cáo như sau:
1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa…nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định của pháp luật.
Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã khóa…..nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi đã được HĐND xã bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã. Trên cương vị công tác, chức trách nhiệm vụ được giao, bản thân tôi đã bám sát Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa ….nhiệm kỳ 2016 – 2021, Nghị quyết của HĐND cấp trên, Nghị quyết của cấp ủy, chương trình công tác của Thường trực HĐND,

Loại file : word số trang : 5 Phí dowload 50000

Tài liệu này được tính phí là : 50000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
(Chức danh Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021)
——————–

Tại kỳ họp thứ … Hội đồng nhân dân ….. khóa ….. nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân.
– Tôi là: …………………………………………………
– Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021
– Đơn vị công tác: HĐND xã………………………..
Căn cứ vào Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, tôi xin báo cáo như sau:
1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa…nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định của pháp luật.
Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã khóa…..nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi đã được HĐND xã bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã. Trên cương vị công tác, chức trách nhiệm vụ được giao, bản thân tôi đã bám sát Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa ….nhiệm kỳ 2016 – 2021, Nghị quyết của HĐND cấp trên, Nghị quyết của cấp ủy, chương trình công tác của Thường trực HĐND,

Các bài viết liên quan