Chương trình hành động của Trưởng phòng lao động thương binh xã hội ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI HUYỆN
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện …….nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số …….. tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử ………… xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chương trình hành động của Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện …….nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số …….. tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử ………… xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chương trình hành động của Trưởng trạm khuyến nông ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
TRƯỞNG TRẠM KHUYẾN NÔNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện …….nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số …….. tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử ………… xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chương trình hành động của Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch ủy ban MTTQ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY KIÊM CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ HUYỆN
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện…………. tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số ………. tiếp xúc cử tri xã……..để vận động bầu cử. Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ….xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Tôi rất vui mừng được giới thiệu là một trong những ứng cử viên khối dân vận huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số……., đây là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao mà mỗi ứng cử viên đều ý thức được rất rõ. Bản thân tôi khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 đã xác định, mình không chỉ đại diện cho ngành, hay đơn vị mình công tác mà mình phải luôn là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân huyện. Đó cũng là quan điểm mà tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và tâm niệm

Chương trình hành động của Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Tôi rất vui mừng được giới thiệu là một trong những ứng cử viên khối các cơ quan làm công tác tư tưởng, tuyên giáo ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ