Tham luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân

THAM LUẬN
Của Bí thư chi bộ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
nâng cao đời sống và thu nhập của nhân dân
(Tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025)
——–

Kính thưa các vị đại biểu khách mời
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa 15 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 15. Tôi cũng rất tin tưởng Đảng bộ chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.
Thông qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị tôi thấy rằng thấy trong nhiệm kỳ qua, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương và các giải pháp để đẩy

Loại file : word số trang : 4 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

THAM LUẬN
Của Bí thư chi bộ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
nâng cao đời sống và thu nhập của nhân dân
(Tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025)
——–

Kính thưa các vị đại biểu khách mời
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa 15 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 15. Tôi cũng rất tin tưởng Đảng bộ chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.
Thông qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị tôi thấy rằng thấy trong nhiệm kỳ qua, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương và các giải pháp để đẩy

Các bài viết liên quan