Tham luận góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

THAM LUẬN
GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Được sự đồng ý và trên cơ sở gợi ý thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, sau đây tôi xin góp ý vào các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa Đại hội!
Tôi rất đồng tình với ý kiến của đại biểu ……. – đại biểu đoàn đại biểu chi bộ thôn ….. về tính công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo chính trị, tôi xin góp ý vào nội dung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đề xuất với Đảng các giải pháp để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Loại file : word số trang : 5 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

THAM LUẬN
GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Được sự đồng ý và trên cơ sở gợi ý thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, sau đây tôi xin góp ý vào các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa Đại hội!
Tôi rất đồng tình với ý kiến của đại biểu ……. – đại biểu đoàn đại biểu chi bộ thôn ….. về tính công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo chính trị, tôi xin góp ý vào nội dung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đề xuất với Đảng các giải pháp để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Các bài viết liên quan