Tham luận góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH LẦN THỨ XXX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
————

Kính thưa Đoàn chủ tịch
Kính thưa Đại hội.
Được sự đồng ý và trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin phát biểu tham luận góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thứ nhất: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX có bố cục hợp lý, đã đánh giá, làm rõ, nêu bật được những thành quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển và chuyển dịch cơ

Loại file : word số trang : 4 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

THAM LUẬN
GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH LẦN THỨ XXX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
————

Kính thưa Đoàn chủ tịch
Kính thưa Đại hội.
Được sự đồng ý và trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin phát biểu tham luận góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thứ nhất: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX có bố cục hợp lý, đã đánh giá, làm rõ, nêu bật được những thành quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển và chuyển dịch cơ

Các bài viết liên quan