Tham luận đại biểu Hội nông dân tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
CỦA HỘI NÔNG DÂN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa XII trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 12. Tôi cũng rất tin tưởng Đảng bộ chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội,sau đây tôi xin tham luận với chủ đề Hội nông dân xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.
Kính thưa Đại hội,
Nhiệm kỳ qua bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, sự chỉ đạo của Hội nông dân huyện và Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, Hội nông dân xã đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác hội từ việc xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xây dựng đảng, chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động,

Loại file : word số trang : 4 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

THAM LUẬN
CỦA HỘI NÔNG DÂN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa XII trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 12. Tôi cũng rất tin tưởng Đảng bộ chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội,sau đây tôi xin tham luận với chủ đề Hội nông dân xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.
Kính thưa Đại hội,
Nhiệm kỳ qua bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, sự chỉ đạo của Hội nông dân huyện và Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, Hội nông dân xã đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác hội từ việc xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xây dựng đảng, chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động,

Các bài viết liên quan