Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và vận động hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN YÊN
————————

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Họ và tên: Hà Thị Thanh
Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã
Đơn vị công tác: Hội LHPN xã Vạn Yên, huyện Mê Linh

Năm 2018

A. MỞ ĐẦU
Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 1995 có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, có quy mô rộng lớn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư, đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, thu hút được sự tham gia tích cực và góp phần tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội. Qua hơn 20 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa vào từng lĩnh vực trong xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thông qua các nội dung hoạt động của phong trào, người dân và các tổ chức đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên, thể hiện lòng biết ơn đối với người có công với đất nước. Phong trào đã góp phần gắn kết người dân nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều nội dung phong trào đã được triển khai sâu rộng, được các cấp, các ngành vận dụng sáng tạo, người dân tự giác thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, từ phong trào, nhiều điển hình tiên tiến đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành vinh danh vì đã có những đóng góp thiết thực đối với xã hội, đã làm sâu sắc thêm những giá trị và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, đời sống văn hóa phong phú. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển sôi nổi, công tác quản lý tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều lễ hội dân gian được khôi phục, bảo tồn…
Trong những năm qua, các cấp hội và hội viên Hội LHPN xã ……….. đã hưởng ứng, đồng thuận và tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” bằng nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ hội viên và nhân dân, tham gia gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở…thông qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội ở địa phương.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai và tổ chức thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cử trong các cấp hội và hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã ………. còn những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động, như nội dung tuyên truyền còn đơn điệu, chưa thường xuyên, liên tục; việc bình xét các danh hiệu thi đua trong tổ chức hội chưa gắn chặt với bình xét gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa…Những tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, xong những nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.
Để nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong các cấp hội và hội viên Hội LHPN xã cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do dó tôi lựa chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và vận động hội viên thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Loại file : word số trang : 13 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN YÊN
————————

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Họ và tên: Hà Thị Thanh
Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã
Đơn vị công tác: Hội LHPN xã Vạn Yên, huyện Mê Linh

Năm 2018

A. MỞ ĐẦU
Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 1995 có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, có quy mô rộng lớn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư, đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, thu hút được sự tham gia tích cực và góp phần tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội. Qua hơn 20 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa vào từng lĩnh vực trong xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thông qua các nội dung hoạt động của phong trào, người dân và các tổ chức đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên, thể hiện lòng biết ơn đối với người có công với đất nước. Phong trào đã góp phần gắn kết người dân nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều nội dung phong trào đã được triển khai sâu rộng, được các cấp, các ngành vận dụng sáng tạo, người dân tự giác thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, từ phong trào, nhiều điển hình tiên tiến đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành vinh danh vì đã có những đóng góp thiết thực đối với xã hội, đã làm sâu sắc thêm những giá trị và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, đời sống văn hóa phong phú. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển sôi nổi, công tác quản lý tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều lễ hội dân gian được khôi phục, bảo tồn…
Trong những năm qua, các cấp hội và hội viên Hội LHPN xã ……….. đã hưởng ứng, đồng thuận và tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” bằng nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ hội viên và nhân dân, tham gia gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở…thông qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội ở địa phương.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai và tổ chức thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cử trong các cấp hội và hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã ………. còn những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động, như nội dung tuyên truyền còn đơn điệu, chưa thường xuyên, liên tục; việc bình xét các danh hiệu thi đua trong tổ chức hội chưa gắn chặt với bình xét gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa…Những tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, xong những nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.
Để nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong các cấp hội và hội viên Hội LHPN xã cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do dó tôi lựa chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và vận động hội viên thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các bài viết liên quan