Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã

A. MỞ ĐẦU

Kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động cơ bản, chủ yếu nhất trong hoạt động của HĐND, là nơi các đại biểu HĐND thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm đối với Nhân dân và cử tri trong việc quyết định các chủ trương, chính sách và thực hiện các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền vững mạnh, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân. Do đó, trong những năm qua, HĐND xã ………. đã quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng việc cải cách, nâng cao chất lượng các kỳ họp, do đó đã tích cực hoạt động và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND xã ……. còn những hạn chế, trong đó việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tuy có chuyển biến, nhưng còn chậm, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn chưa sâu…Do đó để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã ……, tương xứng với vị trí, vai trò trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương Tôi lựa chọn đề tài “Đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã …… nhiệm kỳ 2016 – 2021”.

Loại file : word số trang : 10 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

A. MỞ ĐẦU

Kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động cơ bản, chủ yếu nhất trong hoạt động của HĐND, là nơi các đại biểu HĐND thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm đối với Nhân dân và cử tri trong việc quyết định các chủ trương, chính sách và thực hiện các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền vững mạnh, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân. Do đó, trong những năm qua, HĐND xã ………. đã quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng việc cải cách, nâng cao chất lượng các kỳ họp, do đó đã tích cực hoạt động và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND xã ……. còn những hạn chế, trong đó việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tuy có chuyển biến, nhưng còn chậm, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn chưa sâu…Do đó để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã ……, tương xứng với vị trí, vai trò trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương Tôi lựa chọn đề tài “Đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã …… nhiệm kỳ 2016 – 2021”.

Các bài viết liên quan